Během působnosti souboru Šumava se zrodila myšlenka o založení dětského folklorního souboru, kde by se lidové písně a tance šířily také mezi dětmi. V roce 1983 založila Irena Valentová dětský folklorní soubor v Klatovech, který dostal jméno Šumavánek. Na její práci navázal Zdeněk Valenta ml. za pomoci Hany Červenkové. V současnosti soubor vede Olga Reitmajerová.

Cílem souboru je zajistit pokračovatele dospělého souboru Šumava. Členové dětského souboru jsou zárukou, že říkanky, písně a tance našeho kraje nezaniknou a budou pokračovat v šíření lidové kultury svého regionu - Pošumaví - Klatovsko.

Prameny Šumavánek hledá například ve sbírkách Karla Jaromíra Erbena (Prostonárodní české písně a říkadla), Františka Bartoše (Naše děti) a nemůžeme zapomenout na čtyři svazky Českého roku od autorů Karla Plicky a Františka Volfa.

V současné době tančí děti ve věku 3 - 17 let. Průměrný věk je 8,5 roku. Věkové rozpětí je velké   a tak vznikly tři věkové skupiny: první = přípravka 3 - 6 let (s názvem Šum, takový malý větřík) druhá skupina 6-10 let (s názvem Vánek) a třetí skupina ve věku 10 - 18 let (s názvem Vichřice).

Pravou rukou vedoucí se stala Tereza Taichmanová, která v Šumavánku tančí od útlého věku, zdatně pomáhá v oblasti dramaturgie a zpěvu. Asistentkami pro oddělení Vánku (prostřední oddělení) jsou Linda Tománková a Barbora Havlíková. Děvčata jsou vždy připravena mladším a méně zkušeným Šumavánkům pomoci. 

Aktuálně nastudoval Šumavánek nový tanec Anička z dílny Dalibora Bárty a Václava Bárty, kde si děvčata vyzkoušela roli tvůrců choreografie. A máme i jednu šikovnou tanečnici, která připravila některé rekvizity. I nadále Šumavánek tančí původní lidové tance z Klatovska.

40. výročí založení souboru v roce 2023

V sobotu 18. listopadu 2023 uspořádal DFS Šumavánek ve spolupráci se Stálou divadelní scénou v Klatovech pořad Slunce svítí celý rok u příležitosti 40. výročí svého založení.

Činnost Dětského folklorního souboru Šumavánek podpořil Plzeňský kraj a město Klatovy.