Během působnosti souboru Šumava se zrodila myšlenka o založení dětského folklorního souboru, kde by se lidové písně a tance šířily také mezi dětmi. V roce 1983 založila Irena Valentová dětský folklorní soubor v Klatovech, který dostal jméno Šumavánek. Na její práci navázal Zdeněk Valenta ml. za pomoci Hany Červenkové. V současnosti soubor vede Olga Reitmajerová s pomocí Terezy Taichmanové a Adriany Mlćákové.

Cílem souboru je zajistit pokračovatele dospělého souboru Šumava. Členové dětského souboru jsou zárukou, že říkanky, písně a tance našeho kraje nezaniknou a budou pokračovat v šíření lidové kultury svého regionu - Pošumaví - Klatovsko.

Šumavánek vystupuje na různých společenských akcích, folklorních festivalech a slavnostech. Jen v posledních dvou letech vyrazil soubor na festivaly a slavnosti do Aldersbachu,  Žichovic, Tvrdonic, Nymburka, Českého Krumlova, Plzně a několikrát vystupoval v Klatovech.

V současné době tančí děti ve věku 3 - 17 let. Průměrný věk je 8,5 roku. Věkové rozpětí je velké   a tak vznikly tři věkové skupiny: první = přípravka 3 - 6 let (s názvem Šum, takový malý větřík) druhá skupina 6-10 let (s názvem Vánek) a třetí skupina ve věku 10 - 18 let (s názvem Vichřice).

Šumavánek se pravidelně účastní soutěžních přehlídek a mnoha dětských folklorních festivalů. Úspěch soubor slavil s tanečními pásmy jako byla Zlatá brána, Lucky, Komáři se ženili, Smrtka. Děti v těchto pásmech ztvárnili lidové zvyky regionu. Soubor v posledních letech navázal úspěšnou spolupráci se Zdeňkem Vejvodou, díky které vzniklo několik nových pásem, např. Boty, boty, botičky; Znám jedno město (2. - 3. místo v konkurenci dalších 11 choreografiíí na Regionální přehlídce dětských folklorních souborů v Hrádku u Rokycan, o úspěchu informoval Klatovský deník zde); a Zahradník (choreogafie byla na Regionální přehlídce v Hrádku u Rokycan v dubnu 2017 zařazena mezi tři nejlepší).

35. výročí založení souboru v roce 2018

V pátek 18. května 2018 uspořádal DFS Šumavánek ve spolupráci se Stálou divadelní scénou v Klatovech pořad Zafoukej větříčku u příležitosti 35. výročí svého založení.

Činnost Dětského folklorního souboru Šumavánek podpořil Plzeňský kraj a město Klatovy.